W ramach prowadzonej działalności przyjmujemy zlecenia na wykonanie ręcznie formowanych elementów dekoracyjnych z klinkieru do umieszczenia na elewacjach. Posiadamy doświadczenie przy odtwarzaniu tych specyficznych fragmentów fasad z powierzonych nam oryginałów, jak również przy wykonywaniu nowych wzorów według indywidualnych uzgodnień z inwestorem.

Ten segment działalności pozwala nam podejmować współpracę z inwestorami wykonującymi renowacje, lub rewitalizacje obiektów budowlanych.

Jesteśmy także gotowi podjąć współpracę w zakresie wykonania kształtek renowacyjnych na zamówienie.